Veebikonverents “Töötasuks peavalu?”

15. aprillil 2023 toimus 12. Eesti Peavalu Päeva puhul veebikonverents “Töötasuks peavalu?”, kus käsitleti tööealiste peavalupatsientide probleeme ning võimalusi, kuidas töökeskkonda kohandada nii, et see tooks kasu nii töötajatele kui tööandjatele. Eesti Migreeni ja Peavalu Patsientide Ühing valis Peavalu Päeva pealkirjaks “Töötasuks peavalu?” kuna valdav osa esmaste peavalude all kannatavaid inimesi on tööealine elanikkond ehk…